Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

CHI TIẾT MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH MỚI TRÊN 59 TỈNH VÀ THÀNH PHỐ

Theo quyết định Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng do Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ngày 21/11/2016, từ tháng 2/2017, mã vùng điện thoại cố định sẽ chính thức thay đổi và sẽ áp dụng theo 3 giai đoạn. Dưới đây là bảng mã vùng chi tiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét