Đồ họa vui về những điều tréo nghoe trong cuộc sống khiến bạn phải bật cười đã trở lại. Chúc bạn đọc có những phút giây thư giãn để khởi động tuần làm việc mới.


#64

#65

#66

#67

#68

#69

#70

#71

#72

#73

#74

#75

#76

Xem các phần trước tại link:Nguồn: kindofnornmal
Dịch & biên tập: torune@hdvietnam