Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

ZENFONE PHOTOTRIP ĐÀ NẴNG 15/8/2015

anh bo cover.
Mời anh em xem qua 12 bộ ảnh do 60 thành viên tham gia chuyến Zenfone Phototrip Đà Nẵng diễn ra tại Lăng Cô vào hôm 15/8/2015. Ngoài ra chúng ta còn có một cuộc thi viết bài báo cáo để chia sẻ hành trình vói mọi người và trúng một chiếc điện thoại Zenfone 2

Thể lệ:
  • Mọi người sẽ dùng ảnh chụp trong buổi offline Camera Tinh Tế ngày 15/8/2015 vừa qua để kể lại câu chuyện của chính bạn.
  • Ảnh trong bài có thể là ảnh chụp từ bất kỳ thiết bị gì
  • Hạn chót nộp bài: 18h - thứ 4 ngày 19/8/2015
  • Phần thưởng cho bài biết hay nhất: 1 chiếc Zenfone 2 - 32GB / 4GB RAM
  • Tham khảo thêm bài báo cáo của các bạn Cần Thơ và Sài Gòn tại đây: Ảnh & bình ảnh

Dưới đây là 12 bộ ảnh của 12 nhóm thuyết trình:

Nhóm 1:


tinhte.vn zenfone phototrip dn-1. tinhte.vn zenfone phototrip dn-2. tinhte.vn zenfone phototrip dn-3. tinhte.vn zenfone phototrip dn-4. tinhte.vn zenfone phototrip dn-5. tinhte.vn zenfone phototrip dn-6. tinhte.vn zenfone phototrip dn-7. tinhte.vn zenfone phototrip dn-8. tinhte.vn zenfone phototrip dn-9. tinhte.vn zenfone phototrip dn-10.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 2

tinhte.vn zenfone phototrip dn-40. tinhte.vn zenfone phototrip dn-41. tinhte.vn zenfone phototrip dn-42. tinhte.vn zenfone phototrip dn-43. tinhte.vn zenfone phototrip dn-44. tinhte.vn zenfone phototrip dn-45. tinhte.vn zenfone phototrip dn-46. tinhte.vn zenfone phototrip dn-47. tinhte.vn zenfone phototrip dn-48. tinhte.vn zenfone phototrip dn-49.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 3
tinhte.vn zenfone phototrip dn-50. tinhte.vn zenfone phototrip dn-51. tinhte.vn zenfone phototrip dn-52. tinhte.vn zenfone phototrip dn-53. tinhte.vn zenfone phototrip dn-54. tinhte.vn zenfone phototrip dn-55. tinhte.vn zenfone phototrip dn-56. tinhte.vn zenfone phototrip dn-57. tinhte.vn zenfone phototrip dn-58. tinhte.vn zenfone phototrip dn-59.


------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 4

tinhte.vn zenfone phototrip dn-60. tinhte.vn zenfone phototrip dn-61. tinhte.vn zenfone phototrip dn-62. tinhte.vn zenfone phototrip dn-63. tinhte.vn zenfone phototrip dn-64. tinhte.vn zenfone phototrip dn-65. tinhte.vn zenfone phototrip dn-66. tinhte.vn zenfone phototrip dn-67. tinhte.vn zenfone phototrip dn-68. tinhte.vn zenfone phototrip dn-69.


------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 5
tinhte.vn zenfone phototrip dn-70. tinhte.vn zenfone phototrip dn-71. tinhte.vn zenfone phototrip dn-72. tinhte.vn zenfone phototrip dn-73. tinhte.vn zenfone phototrip dn-74. tinhte.vn zenfone phototrip dn-75. tinhte.vn zenfone phototrip dn-76. tinhte.vn zenfone phototrip dn-77. tinhte.vn zenfone phototrip dn-78. tinhte.vn zenfone phototrip dn-79.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 6

tinhte.vn zenfone phototrip dn-80. tinhte.vn zenfone phototrip dn-81. tinhte.vn zenfone phototrip dn-82. tinhte.vn zenfone phototrip dn-83. tinhte.vn zenfone phototrip dn-84. tinhte.vn zenfone phototrip dn-85. tinhte.vn zenfone phototrip dn-86. tinhte.vn zenfone phototrip dn-87. tinhte.vn zenfone phototrip dn-88.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 7

tinhte.vn zenfone phototrip dn-89. tinhte.vn zenfone phototrip dn-90. tinhte.vn zenfone phototrip dn-92. tinhte.vn zenfone phototrip dn-91. tinhte.vn zenfone phototrip dn-93. tinhte.vn zenfone phototrip dn-94. tinhte.vn zenfone phototrip dn-95. tinhte.vn zenfone phototrip dn-96.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 8
tinhte.vn zenfone phototrip dn-97. tinhte.vn zenfone phototrip dn-98. tinhte.vn zenfone phototrip dn-99. tinhte.vn zenfone phototrip dn-100. tinhte.vn zenfone phototrip dn-101. tinhte.vn zenfone phototrip dn-102. tinhte.vn zenfone phototrip dn-103. tinhte.vn zenfone phototrip dn-104.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 9
tinhte.vn zenfone phototrip dn-105. tinhte.vn zenfone phototrip dn-106. tinhte.vn zenfone phototrip dn-107. tinhte.vn zenfone phototrip dn-108. tinhte.vn zenfone phototrip dn-109. tinhte.vn zenfone phototrip dn-110. tinhte.vn zenfone phototrip dn-111. tinhte.vn zenfone phototrip dn-112. tinhte.vn zenfone phototrip dn-113. tinhte.vn zenfone phototrip dn-114.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 10

tinhte.vn zenfone phototrip dn-11. tinhte.vn zenfone phototrip dn-12. tinhte.vn zenfone phototrip dn-13. tinhte.vn zenfone phototrip dn-14. tinhte.vn zenfone phototrip dn-15. tinhte.vn zenfone phototrip dn-16. tinhte.vn zenfone phototrip dn-17. tinhte.vn zenfone phototrip dn-18. tinhte.vn zenfone phototrip dn-19. tinhte.vn zenfone phototrip dn-20.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 11
tinhte.vn zenfone phototrip dn-21. tinhte.vn zenfone phototrip dn-22. tinhte.vn zenfone phototrip dn-23. tinhte.vn zenfone phototrip dn-24. tinhte.vn zenfone phototrip dn-25. tinhte.vn zenfone phototrip dn-26. tinhte.vn zenfone phototrip dn-27. tinhte.vn zenfone phototrip dn-28. tinhte.vn zenfone phototrip dn-29.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 12
tinhte.vn zenfone phototrip dn-30. tinhte.vn zenfone phototrip dn-31. tinhte.vn zenfone phototrip dn-32. tinhte.vn zenfone phototrip dn-33. tinhte.vn zenfone phototrip dn-34. tinhte.vn zenfone phototrip dn-35. tinhte.vn zenfone phototrip dn-36. tinhte.vn zenfone phototrip dn-37. tinhte.vn zenfone phototrip dn-38. tinhte.vn zenfone phototrip dn-39.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét