Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Ảnh của 16 nhóm và mời anh em tiếp tục gửi ảnh chụp trong chuyến Zenfone Phototrip Bảo Lộc 2/8/2015

Screen Shot 2015-08-03 at 4.33.19 PM.

Trong phototrip Bảo Lộc, 16 nhóm tự chọn chủ đề và chọn ra một bộ ảnh để dự thi, mỗi nhóm thuyết trình bộ ảnh của mình cho mọi người. Mời anh em xem 16 bộ ảnh.

Anh em chụp ảnh rất nhiều trong chuyến đi, nên mời anh em tiếp tục gửi ảnh tham gia cuộc thi nhỏ như sau:
  • Ảnh chụp tại Bảo Lộc trong buổi offline vừa qua vào topic này.
  • 05 bài ảnh nhiều Like (lượt thích bài viết trên diễn đàn tinh tế) nhất thắng giải.
  • Phần thưởng 05 minipod hiệu Manffroto cho 05 giải nhiều Like nhất.
  • Thời gian đăng bài và kêu gọi like: Từ 18h ngày 4/8 đến 18h ngày 6/8
  • Để dễ theo dõi ảnh, các bạn chỉ gửi ảnh, không bình luận. Muốn bình luận, mời bấm Link

ĐÂY LÀ 16 BỘ ẢNH CỦA 16 NHÓM DỰ THI VÀ THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI NGAY TRONG PHOTOTRIP:

Nhóm 1:

tinhte.vn zenfone phototrip -1. tinhte.vn zenfone phototrip -3. tinhte.vn zenfone phototrip -6. tinhte.vn zenfone phototrip -8. tinhte.vn zenfone phototrip -4. tinhte.vn zenfone phototrip -10. tinhte.vn zenfone phototrip -9. tinhte.vn zenfone phototrip -2. tinhte.vn zenfone phototrip -5. tinhte.vn zenfone phototrip -7.

Nhóm 2
tinhte.vn zenfone phototrip -76. tinhte.vn zenfone phototrip -78. tinhte.vn zenfone phototrip -79. tinhte.vn zenfone phototrip -80. tinhte.vn zenfone phototrip -81. tinhte.vn zenfone phototrip -82. tinhte.vn zenfone phototrip -83. tinhte.vn zenfone phototrip -84. tinhte.vn zenfone phototrip -85. tinhte.vn zenfone phototrip -77.

Nhóm 3

tinhte.vn zenfone phototrip -86. tinhte.vn zenfone phototrip -87. tinhte.vn zenfone phototrip -88. tinhte.vn zenfone phototrip -89. tinhte.vn zenfone phototrip -90. tinhte.vn zenfone phototrip -91. tinhte.vn zenfone phototrip -95. tinhte.vn zenfone phototrip -92. tinhte.vn zenfone phototrip -93. tinhte.vn zenfone phototrip -94.

Nhóm 4

tinhte.vn zenfone phototrip -96. tinhte.vn zenfone phototrip -97. tinhte.vn zenfone phototrip -98. tinhte.vn zenfone phototrip -99. tinhte.vn zenfone phototrip -100. tinhte.vn zenfone phototrip -101. tinhte.vn zenfone phototrip -102. tinhte.vn zenfone phototrip -103. tinhte.vn zenfone phototrip -104. tinhte.vn zenfone phototrip -105.

Nhóm 5

tinhte.vn zenfone phototrip -106. tinhte.vn zenfone phototrip -107. tinhte.vn zenfone phototrip -108. tinhte.vn zenfone phototrip -109. tinhte.vn zenfone phototrip -110. tinhte.vn zenfone phototrip -111. tinhte.vn zenfone phototrip -112. tinhte.vn zenfone phototrip -113.

Nhóm 6:

tinhte.vn zenfone phototrip -114. tinhte.vn zenfone phototrip -115. tinhte.vn zenfone phototrip -116. tinhte.vn zenfone phototrip -117. tinhte.vn zenfone phototrip -118. tinhte.vn zenfone phototrip -119. tinhte.vn zenfone phototrip -120. tinhte.vn zenfone phototrip -121. tinhte.vn zenfone phototrip -122.

Nhóm 7
tinhte.vn zenfone phototrip -123. tinhte.vn zenfone phototrip -124. tinhte.vn zenfone phototrip -125. tinhte.vn zenfone phototrip -126. tinhte.vn zenfone phototrip -127. tinhte.vn zenfone phototrip -128. tinhte.vn zenfone phototrip -129. tinhte.vn zenfone phototrip -130.

Nhóm 8
tinhte.vn zenfone phototrip -131. tinhte.vn zenfone phototrip -132. tinhte.vn zenfone phototrip -133. tinhte.vn zenfone phototrip -134. tinhte.vn zenfone phototrip -135. tinhte.vn zenfone phototrip -136. tinhte.vn zenfone phototrip -137. tinhte.vn zenfone phototrip -138. tinhte.vn zenfone phototrip -139. tinhte.vn zenfone phototrip -140.

Nhóm 9
tinhte.vn zenfone phototrip -141. tinhte.vn zenfone phototrip -142. tinhte.vn zenfone phototrip -143. tinhte.vn zenfone phototrip -144. tinhte.vn zenfone phototrip -145. tinhte.vn zenfone phototrip -146. tinhte.vn zenfone phototrip -147. tinhte.vn zenfone phototrip -148.

Nhóm 10
tinhte.vn zenfone phototrip -11. tinhte.vn zenfone phototrip -12. tinhte.vn zenfone phototrip -13. tinhte.vn zenfone phototrip -14. tinhte.vn zenfone phototrip -15. tinhte.vn zenfone phototrip -16. tinhte.vn zenfone phototrip -17. tinhte.vn zenfone phototrip -18. tinhte.vn zenfone phototrip -19. tinhte.vn zenfone phototrip -20.

Nhóm 11


tinhte.vn zenfone phototrip -21. tinhte.vn zenfone phototrip -22. tinhte.vn zenfone phototrip -23. tinhte.vn zenfone phototrip -24. tinhte.vn zenfone phototrip -25. tinhte.vn zenfone phototrip -26. tinhte.vn zenfone phototrip -27. tinhte.vn zenfone phototrip -28. tinhte.vn zenfone phototrip -29. tinhte.vn zenfone phototrip -30.

Nhóm 12
tinhte.vn zenfone phototrip -31. tinhte.vn zenfone phototrip -32. tinhte.vn zenfone phototrip -33. tinhte.vn zenfone phototrip -34. tinhte.vn zenfone phototrip -35. tinhte.vn zenfone phototrip -36. tinhte.vn zenfone phototrip -37. tinhte.vn zenfone phototrip -38. tinhte.vn zenfone phototrip -39. tinhte.vn zenfone phototrip -40.

Nhóm 13
tinhte.vn zenfone phototrip -41. tinhte.vn zenfone phototrip -42. tinhte.vn zenfone phototrip -45. tinhte.vn zenfone phototrip -46. tinhte.vn zenfone phototrip -47. tinhte.vn zenfone phototrip -48. tinhte.vn zenfone phototrip -49. tinhte.vn zenfone phototrip -44. tinhte.vn zenfone phototrip -43.

Nhóm 14:

tinhte.vn zenfone phototrip -50. tinhte.vn zenfone phototrip -51. tinhte.vn zenfone phototrip -52. tinhte.vn zenfone phototrip -53. tinhte.vn zenfone phototrip -54. tinhte.vn zenfone phototrip -55.

Nhóm 15:
tinhte.vn zenfone phototrip -56. tinhte.vn zenfone phototrip -57. tinhte.vn zenfone phototrip -58. tinhte.vn zenfone phototrip -59. tinhte.vn zenfone phototrip -60. tinhte.vn zenfone phototrip -61. tinhte.vn zenfone phototrip -62. tinhte.vn zenfone phototrip -63. tinhte.vn zenfone phototrip -64. tinhte.vn zenfone phototrip -65.

Nhóm 16:
tinhte.vn zenfone phototrip -66. tinhte.vn zenfone phototrip -67. tinhte.vn zenfone phototrip -68. tinhte.vn zenfone phototrip -69. tinhte.vn zenfone phototrip -70. tinhte.vn zenfone phototrip -71. tinhte.vn zenfone phototrip -72. tinhte.vn zenfone phototrip -73. tinhte.vn zenfone phototrip -74. tinhte.vn zenfone phototrip -75.
 

 

 

 

https://www.tinhte.vn/threads/anh-cua-16-nhom-va-moi-anh-em-tiep-tuc-gui-anh-chup-trong-chuyen-zenfone-phototrip-bao-loc-2-8-2015.2492000/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét