Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Modern Talking - Full Discography
List Album - Modern Talking

Modern Talking - Let's Talk About Love (The 2nd Album) (1985) {FLAC}
Modern Talking - The First Album (1985) {FLAC}
Modern Talking - In The Middle Of Nowhere (The 4th Album) (1986) {FLAC}
Modern Talking - Ready For Romance (The 3rd Album) (1986) {FLAC}
Modern Talking - In The Garden Of Venus (The 6th Album) (1987) {FLAC}
Modern Talking - Romantic Warriors (The 5th Album) (1987) {FLAC}
Modern Talking - Back For Good (The 7th Album) (1998) {FLAC}
Modern Talking - Alone (The 8th Album) (1999) {FLAC}
Modern Talking - Year Of The Dragon (The 9th Album) (2000) {FLAC}
Modern Talking - America (The 10th Album) (2001) {FLAC}
Modern Talking - Victory (The 11th Album) (2002) {FLAC}
Modern Talking - The Final Album - The Ultimate Best Of (2003) {FLAC}
Modern Talking - Universe (The 12th Album) (2003) {FLAC}
Modern Talking - The First Album (1985) {FLAC}
Modern Talking - Let's Talk About Love (The 2nd Album) (1986) {FLAC}
Modern Talking - Ready For Romance (The 3rd Album) (1986) {FLAC}
Modern Talking - Romantic Warriors (The 5th Album) (1987) {FLAC}
Modern Talking - Back For Good (The 7th Album) (1998) {FLAC}
Modern Talking - Alone (The 8th Album) (1999) {FLAC}
Modern Talking - Year Of The Dragon (The 9th Album) (2000) {FLAC}
Modern Talking - Back For Good (The 7th Album) (1998) {FLAC} (CD1)
Modern Talking - Space Mix Inedit (1998) {FLAC} (CD2)
Modern Talking - The Final Album (2003) {FLAC} (2CD)
Modern Talking - Original Album Classics CD1 (The 1st Album) (2011) {FLAC}
Modern Talking - Original Album Classics CD2 (Let's Talk About Love) (2011) {FLAC}
Modern Talking - Original Album Classics CD3 (Ready For Romance) (2011) {FLAC}
Modern Talking - Original Album Classics CD4 (In The Middle Of Nowhere) (2011) {FLAC}
Modern Talking - Original Album Classics CD5 (In The Garden Of Venus) (2011) {FLAC}
Modern Talking - Dragon Megamix (2000) {FLAC}
Modern Talking - I Need You Now (2001) {FLAC}
Modern Talking - Just Like An Angel (2001) [FLAC]
Modern Talking - New York City Girl (2001) [FLAC]
Modern Talking - 10 Seconds To Countdown (2002) [FLAC]
Modern Talking - It's Christmas (2002) [FLAC]
Modern Talking - Summer In December (2002) [FLAC]
Modern Talking - Ready For Romance (1986) {FLAC}
Modern Talking - Romantic Dreams (1987) [FLAC]
Modern Talking - The Compact Collection (1987) [FLAC]
Modern Talking - Best Of Modern Talking (16 Superhits) (1988) [FLAC]
Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (1988) [FLAC]
Modern Talking - Golden Stars (1989) [FLAC]
Modern Talking - The Collection (1991) [FLAC]
Modern Talking - The Very Best Of Modern Talking (1992) [FLAC]
Modern Talking - You Can Win If You Want (1994) [FLAC]
Modern Talking - Grandes Exitos (1996) [FLAC]

Modern Talking - Collection (1997) [FLAC]
Modern Talking - The Modern Talking Story (Japan) (1998) [FLAC]
Modern Talking - Greatest Hits Mix (1999) [FLAC]
Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (1999) [FLAC]
Modern Talking - Les Indispensables (2002) [FLAC]
Modern Talking - Romantic Dreams (2002) [FLAC]
 http://www.hdvietnam.com/diendan/184-nhac-quoc-te/933539-modern-talking-full-discography-flac-cue.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét