Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

The Ventures Collection - 55 CDs (1961-2009)

Về ban The Ventures:
The Ventures là ban nhạc rock chuyên trình diễn bằng nhạc cụ (instrumental rock band) thành lập năm 1958 ở Tacoma, tiểu bang Washington, Mỹ, và ảnh hường lớn đến âm nhạc thế giới từ đó cho đến đầu thập niên 2000s. The Ventures được xem là instrumental band số một của thế giới, kích thích sự thành lập của hàng nghìn ban nhạc khác trên thế giới và được xem là “ban nhạc của nghìn ban nhạc.”

The Ventures đã bán trên 100 triệu dĩa nhạc, và đó là kỷ lục bán cao nhất cho một instrumental band trong mọi thời đại. Năm 2008 The Ventures được đưa vào Rock and Roll Hall of Fame.
Thành viên ban nhạc
Don Wilson - Rhythm Guitar - (đồng sáng lập năm 1958)
Nokie Edwards - Lead Guitar - (tham gia năm 1960)
Gerry McGee - Lead Guitar - (tham gia năm 1968)
Bob Spalding - Lead Guitar and Bass Guitar - (tham gia năm 1981)
Leon Taylor - Drums - (tham gia năm 1996 thay thế cho cha Mel Taylor "đi về nơi xa")
Bob Bogle - Lead and Bass Guitar - (đồng sáng lập năm 1958) - "đi về nơi xa" 14/06/2009
Mel Taylor - Drums - (thành viên từ 1962 - 1996) - "đã đi về nơi xa" 11/08/1996


Danh sách 54 CD sẽ up00.BONUS:NEW ANNA 6 AND THE VENTURES
SIDE A

A01. Pipeline (The Ventures - Surfing (1963)
A02.Walk Don't Run 64 (The Ventures - Walk, Don't Run, Vol.2 (1964)
A03.Wipe Out (The Ventures - Let's Go! (1963)
A04.The House Of Rising Sun (The Ventures - Walk, Don't Run, Vol.2 (1964)
A05.Georgy Girl ( (The Ventures $1,000,000 Weekend (1967)
A06.La Bamba (The Ventures - A Go-Go (1965)
A07.Red River Rock (The Ventures - Play Telstar And The Lonely Bull (1963)
A08.Blue Star (The Ventures - Walk, Don't Run, Vol.2 (1964)
A09.Giza Liight (The Ventures - Go With The Ventures (1966)
A10.These Boots Are Made For Walking (The Ventures - Go With The Ventures (1966)
A11.Sloop John B (The Ventures - Go With The Ventures (1966)
A12.California Dreaming (The Ventures - Go With The Ventures (1966)
A13.Action (The Ventures - Where the Action Is! (1966)
A14.Hang On Sloopy (The Ventures - Where the Action Is! (1966)
A15.Gandy Dancer (The Ventures - Going To The Ventures' Dance Party! (1962)
A16.Only The Young (The Ventures - The Fabulous Ventures (1964)
A17.Road Runer (The Ventures - Twist With The Ventures (1962)
A18.More (The Ventures - Let's Go! (1963)
SIDE B
B01.The Lonrly Bull (The Ventures - Play Telstar And The Lonely Bull (1963)
B02.Let's Go (The Ventures - Let's Go! (1963)
B03.Strawberry Filed Forever (The Ventures - Super Psychedelics (1967)
B04.Guitar Psychedelics (The Ventures - Super Psychedelics (1967)
B05.A Little Bit Me, A Little Bit You (The Ventures - Super Psychedelics (1967)
B06.Endless Dream (The Ventures - Super Psychedelics (1967)
B07.Riders In The Sky (The Ventures - Another Smash!!! (1961)
B08.Penetration (The Ventures - The Ventures In Space (1964)
B09.Poision Ivy (The Ventures - Mashed Potatoes And Gravy (1962)
B10.Satisfaction (The Ventures - A Go-Go (1965)
B11.Louie Louie (The Ventures - A Go-Go (1965)
B12.Wooly Bully (The Ventures - A Go-Go (1965)
B13.Batman Theme (The Ventures - Play The Batman Theme (1966)
B14.Wild Thing (The Ventures - Wild Things! (1966)
B15.Hanky Panky (The Ventures - Wild Things! (1966)
B16.Jingle Bells (The Ventures - Christmas Album (1965)
B17.Cherry Pink And Apple Bossom White (The Ventures - The Colorful Ventures (1961)
B18.Sealed With A Kiss (The Ventures $1,000,000 Weekend (1967)

Song List và Cover New ANNA 6:

Folder link Fshare: 2 file rar
Side A dung lượng: 272,40MB
Side B dung lượng: 257,17MB


Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/folder/T5HMVTK55T


01.1961.The Ventures - Another Smash!!! (1961)


Track List
01. (Ghost) Riders In The Sky
02. Wheels
03. Lonely Heart
04. Bulldog
05. Lullaby Of The Leaves
06. Beyond The Reef
07. Raw-Hide
08. Meet Mister Callahan
09. Trambone
10. Last Date
11. Ginchy
12. Josie

1 link Fshare: file rar, dung lượng: 167,58MB

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/TBY9RG4M3T/


02.1961.The Ventures - The Colorful Ventures (1961)Track List

01. Blue Moon
02. Yellow Jacket
03. Bluer than Blue
04. Cherry Pink and Apple Blossom White
05. Green Leaves of Summer
06. Blue Skies
07. Greenfields
08. Red Top
09. White Silver Sands
10. Yellow Bird
11. Orange Fire
12. Silver City

1 link Fshare: file rar, dung lượng: 153,89MB

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/TYFHX5ZNHT/


03.1961.The Ventures - The Ventures (1961)Track List:

01. The Shuck
02. Detour
03. Ram-Bunk-Shush
04. Hawaiian War Chant
05. Perfidia
06. Harlem Nocturne
07. Blue Tango
08. Ups 'N' Downs
09. Lonesome Town
10. Torquay
11. Wailin'
12. Moon Of Manakoora

1 link Fshare: file rar, dung lượng: 159,75MB

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/TQAQZV9N0T


04.1961.The Ventures - Walk, Don't Run (1960)Track List:

01. Morgen
02. Raunchy
03. Home
04. My Own True Love (Tara's Theme)
05. The Switch
06. Walk, Don't Run
07. Night Train
08. No Tresspassing
09. Caravan
10. Sleep Walk
11. The McCoy
12. Honky Tonk

1 link Fshare: file rar, dung lượng: 155,97MB

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/TWK29W9TKT


05.1962.The Ventures - Going To The Ventures' Dance Party! (1962)Track List:

01. Mr. Moto
02. Theme from Come September
03. Ya Ya Wobble
04. Night Drive
05. Venus
06. The Intruder
07. Gandy Dancer
08. Sweet and Lovely
09. Limbo Rock
10. Lolita Ya-Ya
11. Loco-motion
12. Gully-ver
1 link Fshare: file rar, dung lượng: 176,89MB

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/TCY7FG6HPT


06.1962.The Ventures - Mashed Potatoes And Gravy (1962)Track List:

01. Lucille
02. Gravy (For my Mashed Potatoes)
03. Hernando's hideaway
04. Mashed Potato Time
05. Summertime
06. Hot Summer (Asian Mashed)
07. Poison Ivy
08. The Wah-Watusi
09. Instant Mashed
10. Scratch
11. Hully Gully (Baby)
12. Spudnik

1 link Fshare file rar

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/TXR5GCA3ST/07.1962.The Ventures - Twist Party, Vol.2 (1962)Track List:

01. My Bonnie Lies
02. Twisted
03. The Twomp
04. Besame Mucho
05. Blue Tail Fly
06. Swanee River Twist
07. Instant Guitars
08. Dark Eyes Twist
09. Counterpoint
10. Kicking Around
11. Bluebird
12. Red Wing Twist

1 link Fshare file rar

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/TW2Q6A82GT/08.1962.The Ventures - Twist With The Ventures (1962)Track List:

01. Driving Guitars
02. The Twist
03. Road Runner
04. Gringo
05. Moon Dawg
06. Guitar Twist
07. Opus Twist
08. Movin' & Groovin'
09. Sunny Again
10. Let's Twist Again
11. Shanghied
12. Bumble Bee Twist

1 link Fshare file rar

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/T0GVV8RSZT/


09.1963.The Ventures - Bobby Vee Meets The Ventures (1963)Track List:

01. Goodnight Irene
02. Walk Right Back
03. Linda Lu
04. Caravan
05. What Else Is New
06. Candy Man
07. This Is Where Friendship Ends
08. Honeycomb
09. Pretty Girls Everywhere
10. Wild Night
11. I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter
12. If I'm Right Or Wrong

1 link Fshare file rar

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/TJ16V05B0T/


10.1963.The Ventures - Let's Go! (1963)
Track List:

01. Memphis
02. Let's go
03. More
04. El Watusi
05. Walk Right In
06. Sukiyaki
07. New Orleans
08. So Fine
09. Wipe Out
10. Hot Pastrami
11. Runaway
12. Over The Mountain, Across The Sea

1 link Fshare file rar

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/TJN9448GBT/


http://www.hdvietnam.com/diendan/185-nhac-khong-loi/927653-ventures-collection-55-cds-1961-2009-a.html 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét