Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

DVD Cải Lương HDVIETNAM


Kịch Cải Lương: BỨC NGÔN ĐỒ ĐẠI VIỆT - Thanh Tòng, Kim Tử Long
[DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.03 GB
Category: Music


Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: 15 NĂM TÌNH HẬN - Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ
[DVD5-ISO]



Kích Cỡ: 3.92 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: BỤI MỜ ẢI NHẠN - Ngọc Huyền, Kim Tử Long [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 4.07 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: HỚN ĐẾ BIỆT CHIÊU QUÂN - Kim Tử Long, Phượng Mai
[DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 02 DVD
DVD1: 3.57 GB
DVD2: 3.34 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: LÁ CHẮN BIÊN THÙY - Kim Tử Long, Thoại Mỹ [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.64 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: LA THÔNG TẢO BẮC (CÔNG CHÚA ĐỒ LƯ) - Vũ Linh, Tài Linh [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.38 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat




Kịch Cải Lương: LƯƠNG SƠN BÁ - CHÚC ANH ĐÀI (Vũ Linh, Tài Linh)
[DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 4.34 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat




Kịch Cải Lương: LƯU KIM ĐÍNH - Ngọc Huyền, Kim Tử Long [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 4.34 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat




Kịch Cải Lương: PHÀN LÊ HUÊ PHÁ HỒNG THỦY TRẬN - Vũ Linh, Ngọc Huyền [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 4.1 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat





Tân Cổ: Con Đê Chung Tình
(Chung Tử Long - Hồng Hạnh) [DVD5-ISO]





Kích Cỡ: 4.09 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat




Tuyển Chọn Những Bài Chèo Và Hát Dân Ca [DVD5-ISO]


NO.Image

Cái này cũng hay lắm đấy.

1 - Bèo dạt mây trôi (Thu Huyền - Quốc Anh)
2 - Chèo mở lái ra (Thu Huyền - Quốc Anh)
3 - Chiếc quạt trong đêm hát chèo (Hồng Vân)
4 - Cô đôi thượng ngàn (Thu Huyền - Quốc Anh)
5 - Cò lả (Thu Huyền)
6 - Đào liễu (Hồng Vân)
7 - Đi cấy (Thu Huyền - Quốc Anh)
8 - Giao duyên (Thu Huyền - Quốc Anh)
9 - Hát óng (Thu Huyền - Quốc Anh)
10 - Hát thầm (Thu Huyền)
11 - Luyện năm cung (Thu Huyền - Quốc Anh)
12 - Mời trầu (Hồng Vân)
13 - Quân tử vu dịch (Hồng Vân)
14 - Khúc tâm tình trên đảo (Hồng Vân)
15 - Tát nước đầu đình (Thu Huyền - Quốc Anh)
16 - Xẩm thập ân (Hồng Vân)
17 - Tò vò (Hồng Vân)
18 - Từ quê hương em hát (Hồng Vân)
19 - Vào chùa (Thu Huyền - Quốc Anh)
20 - Xẩm xoan (Thu Huyền - Quốc Anh)


Kích Cỡ: 2.97 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat




Tân Cổ Giao Duyên: Đêm Nghe Bài Vọng Cổ [DVD5-ISO]


Karaoke có tách lời.




Kích Cỡ: 3.72 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn http://www.fshare.vn/file/TDFSV43X8T/



Tân Cổ Giao Duyên: Đoạn Cuối Tình Yêu [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.47 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn http://www.fshare.vn/file/T6489661ST/




Tân Cổ Giao Duyên: Người Em Vỹ Dạ [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 4.09 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn http://www.fshare.vn/file/T7HNJKJ8TT/



Tân Cổ: Mẹ Yêu [DVD5-ISO]

NO.Image

Kích Cỡ: 3.85 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩnhttp://www.fshare.vn/file/T3CFX3GP5T/





Tân Cổ Giao Duyên: Anh Chàng Thôn Quê [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.47 GB
Category: Music

Link:

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat




Tân Cổ Giao Duyên: Tình Thắm Duyên Nồng [DVD5-ISO]

Tân Cổ Giao Duyên: Tình Thắm Duyên Nồng (Châu Thanh - Cẩm Tiên) [DVD5|ISO] - Rất hay, không thể bỏ qua.


Kích Cỡ: 3.41 GB
Category: Music

Link:
Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat




Tân Cổ Giao Duyên: Tình Biển [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 4.35 GB
Category: Music

Link:
Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Tân Cổ Giao Duyên: Hoa Mua Trắng [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 4.09 GB
Category: Music

Link:
Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat




Cải Lương DVD9.ISO: Chương Trình Bước Chân Hai Thế Hệ 9: Nửa Thế Kỷ Tiếng Hát Lệ Thủy [02 DVD9-ISO]




Kích Cỡ: 7.5 GB/link
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: PHÀN LÊ HUÊ PHÁ NGŨ LONG TRẬN - Vũ Linh, Tài Linh
[02 DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 02 DVD
DVD01: 3.01 GB
DVD02: 3.71 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: PHỤNG KIỀU LÝ ĐÁNG - Vũ Linh, Ngọc Huyền [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.87 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: SAN HẬU (MỚI)- Vũ Linh, Ngoc Huyền, Thoại Mỹ
[02 DVD-ISO]




Kích Cỡ: 02 DVD
DVD01: 7.03 GB (DVD9)
DVD02: 4.27 GB (DVD5)
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: PHỤNG NGHI ĐÌNH - Tài Linh, Kim Tử Long [DVD9-ISO]




Kích Cỡ: 7.9 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat





Kịch Cải Lương: SONG NỮ LOẠN VIÊN MÔN
Vũ linh, Phượng Mai, Kim Tử Long [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 4.19 GB
Category: Music


Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: THẤT TINH MAI - Vũ Linh, Tài Linh [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.92 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: TIẾT ĐINH SAN CẦU PHÀN LÊ HUÊ - Vũ Linh, Ngọc Huyền
[DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.96 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: TRÂM HOA MAI - Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ
[03 DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 03 DVD5
DVD01: 3.77 GB
DVD02: 4.09 GB
DVD03: 3.9 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: TRẢM TRIỆU KHẢI - Vũ Linh, Thoại Mỹ, Kim Tử Long
[DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.94 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat





Kịch Cải Lương: TỨ HỶ LÂM MÔN - Vũ Linh, Ngọc Huyền, Kim Tử Long
[DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.73 GB
Category: Music


Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: VƯƠNG THÚY KIỀU - Vũ Linh, Thoại Mỹ [DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 3.95 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: XỬ BÁ ĐAO TỪ HẢI THỌ - Vũ Linh, Ngọc Huyền
[02 DVD5-ISO]




Kích Cỡ: 02 DVD
DVD01: 3.79 GB
DVD02: 4.02 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat



Kịch Cải Lương: DƯƠNG GIA TƯỚNG - Vũ Linh, Hoài Thanh
[02 DVD5-ISO]





Kích Cỡ: 02 DVD
DVD01: 4.37 GB
DVD02: 3.64 GB
Category: Music

Hiển thị nội dung ẩn Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat

 HDVIETNAM

TUỒNG CẢI LƯƠNG MỘNG TRINH - PHI NHUNG, KIM TỬ LONG. DIỆP LANG, NGỌC GIÀU, TRINH TRINH    

http://www.fshare.vn/file/9QOWADQDCCDI

THÚY NGA- DVD CẢI LƯƠNG BẾN ĐỢI  
DVD1 http://www.fshare.vn/file/TJUFB1W6VM5N
DVD2 https://www.fshare.vn/file/X39T2J89CP8P


[FSHARE 1 LINK] SHARE DVD CẢI LƯƠNG - TÂN CỔ GIAO DUYÊN

http://www.hdvietnam.com/diendan/77-mhd-sd/517949-fshare-1-link-share-dvd-cai.html













1 nhận xét: